Förbundet Hem och Skola i Finland rf håller sitt stadgeenliga årsmöte måndag 15.6 klockan 18.00 i G18, Georgsgatan 18 i Helsingfors. Det går också undantagsvis att delta i årsmötet på distans. För att ha rösträtt på mötet skall fullmakten skickas in till hemochskola@hemochskola.fi senast lördag 13.6. Anmälan till årsmötet görs här oberoende om du deltar i mötet på plats eller på distans.

 

De som väljer att delta på distans får en länk skickad till sin epost, i god tid före mötet börjar.
Skriv siffran 1 med bokstäver: