Bästa modersmålslärare!

Förbundet Hem och Skola samarbetar med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och erbjuder modersmålslärarna i åk 7-9 möjlighet att kostnadsfritt beställa klassuppsättningar av böcker för att användas i undervisningen. Om ni har flera modersmålslärare i skolan skall ni skicka in en gemensam ansökan. Sista ansökningsdag är 15 april 2021.

Observera att antalet böcker ni får välja är beroende av skolans storlek. 

10 böcker – skola med under 50 elever
20 böcker – skola med 50-149 elever
30 böcker – skola med 150-300 elever
40 böcker – skola med över 300 elever

Vi förbehåller oss rätten att minska antalet böcker ifall det kommer många ansökningar.
Jag/vi väljer följande böcker, skriv in antal: 

Skriv siffran 4 med bokstäver: