Allmänt Obs! Det finns ett spam-filter längst ner på blanketten, blanketten skickas inte om spam-filtret inte fyllts i.
Kontaktpersonens uppgifter
Finansiering
OBS! Obligatoriskt att uppge budgeterade intäkter och kostnader.
T.ex. elev/föräldraaktivitet, kommunala bidrag, stipendier, övrigt. Alternativt kan ni ladda upp ett dokument nedan.
Totala kostnader och kostnader per elev. Alternativt kan ni ladda upp ett dokument nedan.
Lägerskolan
Tema, program, hur har eleverna deltagit i planering etc. Alternativt kan ni ladda upp ett dokument nedan. Obligatoriskt att ange målsättning.
Skriv siffran 5 med bokstäver: