Här kan du beställa material

Alla Förbundet Hem och Skolas foldrar är gratis för våra medlemsföreningar.

Notera att materialpaketet måste lösas ut från postkontoret inom en vecka, ifall det returneras till oss som oinlöst så fakturerar vi samtliga postkostnader av beställaren.

Det materialet som finns i pdf-format får skrivas ut för eget bruk.
För icke medlemmar debiterar vi 1 euro per tryckalster + porto. 

Här kan du beställa material
Alla förbundet Hem och Skolas broschyrer är gratis för våra medlemsföreningar och deras skolor. För icke medlemmar debiterar vi 1 euro per tryckalster + porto.
Ange antal vid de produkter du vill beställa. NOTERA att materialpaketet måste lösas ut från postkontoret inom en vecka, ifall det returneras till oss som oinlöst så fakturerar vi samtliga postkostnader av beställaren.
Material för föräldrar och pedagoger:
Material för pedagoger:
Uppgifter för leveransen
Vår förening hör till Förbundet Hem och Skola
Skriv siffran 6 med bokstäver: